Нохчийн меттан денца доьзна Нохчийн Республикин Куьйгалхочун, Россин Турпалхочун Р.А.Кадыровн декъалдар

Хьомсара махкахой! Даггара декъалдо шу Нохчийн меттан денца! Шен Даймахке цIена, даггара безам хуьлийла дац шен матте безам ца хилча.

Читать далее

Нохчийн Республикин Парламентан Председателан Даудов Мохьмадан Нохчийн меттан денца доьзна декъалдар

Хьоме махкахой! Депутатийн корпусан а, сайн а цIарах Нохчийн меттан денца даггара декъалво Нохчийн Республикин Куьйгалхо, Россин Турпалхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжин

Читать далее